Rabobank betrokken bij het witwassen van drugsgeld en mensenrechtenschendingen in Mexico

De Rabobank Groep, een bank die zich laat voorstaan op haar ethisch verantwoordelijke bedrijfsvoering, is betrokken bij het witwassen van drugsgeld en mensenrechtenschendingen aan de VS-Mexicaanse grens. SMX Collective dient een aanklacht in tegen de Rabobank en eist rechtvaardigheid voor slachtoffers drugsgeweld

Rabobank negeert waarschuwingen

Rabobank Calexico is een dochteronderneming van de Rabobank Groep gevestigd in Calexico, een stad in Californië grenzend aan Mexico. Rabobank Calexico heeft zich vanaf 2002 tot 2015 schuldig gemaakt aan het witwassen van miljarden dollars, geld dat afkomstig is uit criminele activiteiten van Mexicaanse drugskartels. Het is algemeen bekend dat witwassen van drugsgeld een groot probleem is in deze grensstreek en de Rabobank is hiervoor meerdere malen gewaarschuwd door de Amerikaanse autoriteiten. Amerikaanse justitie is zelfs een federaal onderzoek gestart naar de vermeende witwaspraktijken van de Rabobank. Door deze waarschuwingen in de wind te slaan, heeft de Rabobank een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de ernstige mensenrechtenschendingen die systematisch worden gepleegd door Mexicaanse drugskartels.

Witwassen is geen misdrijf zonder slachtoffers

De Mexicaanse bevolking wordt geteisterd door extreem geweld. De gedwongen verdwijning van 43 Ayotzinapa studenten in September 2014 is hiervan een recent voorbeeld. Daarnaast zijn er sinds het begin van de drugsoorlog in 2006 meer dan 150.000 mensen vermoord (Open Society Foundations 2016) en in 2016 telde Mexico 27,638 vermiste personen (Amnesty 2016). De Mexicaanse drugskartels, als ook de Mexicaanse autoriteiten, zijn verantwoordelijk voor het geweld dat Mexico in haar greep houdt.

In het plegen van misdaden zijn Mexicaanse drugskartels afhankelijk van anderen voor het witwassen van hun winsten. Eén van de populairste witwasmethodes is door gebruikmaking van financiële instellingen. Het verlenen van witwasmogelijkheden speelt dan ook een essentiële rol in het succes, voortbestaan en groei van Mexicaanse drugskartels.

Rechtvaardigheid voor slachtoffers

Banken en overheden treffen vaak een schikking als het gaat om witwaspraktijken, zelden worden slachtoffers van drugs geweld betrokken in het proces. Om deze trend te stoppen zoekt SMX Collective gerechtigheid voor de slachtoffers van drugsgeweld in Mexico. Wij willen dat internationale instituties en bedrijven stoppen met het financieren van drugskartels door het witwassen van drugsgeld, daarom eisen we strafrechtelijke vervolging van de Rabobank Groep:

SMX Collective vraagt het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek te openen naar enerzijds het witwassen van drugsgeld door Rabobank Calexico, en anderzijds naar deelname van de bank in een criminele organisatie. Witwassen is geen misdrijf zonder slachtoffers. Met deze aangifte benadrukken we dat witwassen niet slechts een financieel misdrijf is, maar zeer concrete slachtoffers maakt.

Kom in actie

Wil je bijdragen aan het stoppen van witwassen van drugsgeld door internationale instanties? Steun onze campagne en laat de Rabobank weten hoe jij denkt over hun betrokkenheid in het witwassen van drugsgeld. Ga dan naar onze website moneylaunderingkills.nl waar je een klacht in kunt dienen bij de Rabobank. Laat je naam achter en je blijft meteen op de hoogte van onze aankomende acties!

SMX Collective is een collectief bestaande uit Nederlandse en Mexicaanse activisten, academici, kunstenaars, journalisten en onderzoekers, verenigd in de strijd tegen geweld en straffeloosheid in Mexico. Als collectief streven we ernaar om internationaal beleid te beïnvloeden en juridische en politieke mechanismen in te zetten om gerechtigheid te eisen in Mexico. De internationale gemeenschap kan een belangrijke rol spelen in de bescherming en bevordering van mensenrechten in Mexico. Als SMX Collective initiëren we campagnes, jagen we debat en onderzoek aan, en starten we juridische procedures voor sociale rechtvaardigheid in Mexico.

Persbericht Amsterdam, 2 februari 2017

SMX Collective doet aangifte tegen de Rabobank Groep voor witwassen drugsgeld en bijdragen aan mensenrechtenschendingen in Mexico

SMX Collective, een initiatief van de Nederlandse stichting SMX: Dutch-Mexican Solidarity, bijgestaan door het gerenommeerde advocatenkantoor Prakken d’Oliveira, presenteert vandaag een aanklacht tegen de Rabobank Groep voor het witwassen van drugsgeld en het deelnemen aan een criminele organisatie. Het gaat om feiten die gepleegd zijn in het filiaal in Calexico, Californië, in de periode december 2002 – januari 2015. Deze actie is de eerste binnen een reeks initiatieven van het collectief om de mensenrechtensituatie in Mexico te verbeteren.

De aangifte wordt ook gedaan namens een familielid van één van de slachtoffers van een drugskartel in Mexico. De aangifte legt het verband bloot tussen het witwassen van winsten van de Mexicaanse drugskartels en de moorden, verdwijningen, martelingen en andere misdrijven in het noorden van Mexico.

Zware nalatigheid anti-witwas protocollen

Rabobank zou op grote schaal en zonder dit te melden enorme hoeveelheden contant geld in ontvangst hebben genomen, en deze vervolgens naar andere rekeningen hebben overgemaakt om de criminele afkomst van het geld te verdoezelen.

De aangifte is gericht tegen de Rabobank Groep, alsmede tegen feitelijk leidinggevenden van de bank. De Rabobank Groep is verantwoordelijk voor (de filialen van) haar dochteronderneming in de Verenigde Staten.

Rabobank draagt bij aan misdaden tegen de menselijkheid in Mexico

Rabobank is niet de eerste bank die beschuldigd wordt van het witwassen van winsten van de Mexicaanse drugskartels. Het is wel de eerste keer dat justitie gevraagd wordt om de ernstige gevolgen van witwassen voor de Mexicaanse burgerbevolking nadrukkelijk in het strafrechtelijke onderzoek te betrekken.

Het is algemeen bekend dat witwassen van drugsgeld een groot probleem is in de grensstreek tussen de Verenigde Staten en Mexico, en de Rabobank Groep is hiervoor meerdere malen gewaarschuwd door de Amerikaanse autoriteiten. Daarom meent SMX Collective dat de Rabobank Groep onvoldoende zorgvuldig is geweest in het voorkomen van witwassen en haar verantwoordelijkheid ernstig heeft verzaakt. Daarmee heeft de bank niet alleen een belangrijke rol gespeeld in het witwassen van drugsgeld, en daarmee bijgedragen aan het voortbestaan van de drugskartels; ze heeft ook een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de ernstige mensenrechtenschendingen die systematisch worden gepleegd door de Mexicaanse drugskartels.

Publieke lancering campagne Money Laundering is not a Victimless Crime

Het indienen van de aangifte bij het landelijk parket van het Nederlandse Openbaar Ministerie markeert voor SMX Collective het startschot van de campagne Money Laundering is not a Victimless Crime (www.moneylaunderingkills.nl), die uiteenlopende acties omvat ter bevordering van de mensenrechtensituatie in Mexico. Doel van de campagne is zichtbaar maken dat het witwassen van drugsgeld geen misdaad is zonder slachtoffers, gerechtigheid voor deze slachtoffers, en het verantwoordelijk houden van de financiële instellingen die zich schuldig maken witwassen.

In de bijlage vindt u een samenvatting van de aangifte, informatie over de context, alsmede contactinformatie voor vragen, opmerkingen en interviews. Wij waarderen uw interesse in de zaak en danken u voor het verspreiden van de informatie.

De aangifte is integraal beschikbaar via de website van onze campagne (www.moneylaunderingkills.nl) en van Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers (http://www.prakkendoliveira.nl)

Over SMX Collective

SMX Collective ontstaat in 2016 als een grassroots collectief bestaande uit Nederlandse en Mexicaanse activisten, academici, kunstenaars, journalisten en onderzoekers, vanuit een gezamenlijk ongenoegen over de grote mate van geweld en straffeloosheid in Mexico. Als collectief streven we ernaar het internationale beleid te beïnvloeden en juridische en politieke mechanismen in te zetten om meer gerechtigheid in Mexico te eisen. De internationale gemeenschap kan een belangrijke rol spelen in de bescherming en bevordering van de mensenrechten in Mexico. Als SMX Collective initiëren we campagnes, jagen we debat en onderzoek aan en starten we juridische procedures om gezamenlijk sociale rechtvaardigheid in Mexico te bewerkstelligen.

https://smxcollective.org

Over Prakken d’Oliveira

Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers is een advocatenkantoor dat opkomt voor de belangen van het individu en de rechten van de mens. Onze advocaten staan bekend als experts in hun vakgebied en hebben een reputatie die tot ver over de landsgrenzen reikt. Prakken d’Oliveira opereert op de volgende rechtsgebieden: internationaal recht & mensenrechten, (internationaal) strafrecht en migratierecht en heeft daarnaast een aantal ‘speerpunten’ die deze rechtsgebieden overstijgen.

http://www.prakkendoliveira.nl

Aangifte tegen de Rabobank Groep betreffende witwassen van drugsgeld en deelname aan een criminele organisatie – samenvatting in Nederlands

Mr. Hernández, een Mexicaanse burger, en de NGO SMX Collective doen aangifte, bijgestaan door advocaat Göran Sluiter (Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers), bij het landelijk parket van het Nederlands Openbaar Ministerie in Amsterdam, tegen de Rabobank Groep.

Een familielid van Mr. Hernández is in Mexico vermoord door het Sinaloa drugskartel; SMX Collective vraagt om een strafrechtelijk onderzoek in het belang van de bescherming van mensenrechten in Mexico.

Aanklagers beschuldigen de Rabobank Groep ervan om gedurende een lange periode en op structurele wijze geld te hebben witgewassen van Mexicaanse drugskartels; met deze handelingen hielp de bank de drugskartels bij het het plegen van misdaden, waaronder misdaden tegen de menselijkheid. De vermeende criminele activiteiten vonden plaats tussen 2002 en 2015. De genoemde misdrijven zijn strafbaar gesteld in de artikelen 420bis, 420ter, 420quater en 140 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht.

De aanklacht bevat de achtergrond van de misdaden, een overzicht van de feiten, een analyse van het toepasbare recht en legt uit waarom het belangrijk is dat er in Nederland een strafrechtelijk onderzoek wordt geopend naar de Rabobank.

Als belangrijke achtergrondinformatie bij deze aanklacht, moet worden vermeld dat de Mexicaanse drugskartels die de laatste jaren zeer machtig zijn geworden, verantwoordelijk zijn voor extreme en structurele misdaden; volgens een recent rapport van het Open Society Justice Initiative begaan de drugskartels in Mexico misdaden tegen de menselijkheid.

Vele openbare bronnen laten zien dat om effectief te functioneren, drugskartels afhankelijk zijn van het witwassen van geld. Witwassen maakt het voor hen mogelijk om illegale winsten te verduisteren en dit geld te herinvesteren in hun criminele activiteiten. Personen en instellingen die geld witwassen voor drugskartels dragen hierdoor ook verantwoordelijkheid voor deze misdaden.

Ondanks de vele openbare bronnen over de activiteiten en het witwassen van geld door de Mexicaanse drugskartels, met name in het grensgebied, heeft de dochteronderneming van Rabobank in Calexico zich gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan het witwassen van geld. Deze informatie, afkomstig uit nieuwsberichtgeving in de VS, wordt bevestigd door andere bronnen. De Rabobank heeft de beschuldigen nooit publiekelijk weersproken, en op dit moment vindt een grand jury onderzoek plaats in de VS naar deze aantijgingen.

Uit de beschikbare informatie wordt duidelijk dat het witwassen van geld op een structurele manier plaatsvond, en gedurende een lange periode, in het Rabobank-kantoor in Calexico. Dit is des te verwerpelijker omdat Rabobank reeds gewaarschuwd was voor het feit dat hun witwas controle-mechanismen ontoereikend waren; desondanks verminderde Rabobank het personeel in haar Amerikaanse vestigingen dat verantwoordelijk was voor het toezichthouden op ongebruikelijke financiële transacties.

Uit de juridische analyse blijkt dat, gezien de beschikbare informatie, de Rabobank opzettelijk handelde tijdens het witwassen van drugsgeld. Hierdoor nam de Rabobank ook deel aan een of meer criminele organisaties, namelijk de Mexicaanse drugskartels, die zich schuldig maken aan het plegen van zeer ernstige misdrijven, zoals moord en misdaden tegen de menselijkheid.

De aanklacht stelt, in aansluiting op artikel 51 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht die rechtspersonen strafrechtelijk aansprakelijkheid maakt, dat het criminele gedrag van het Rabobank Calexico filiaal is te herleiden op de gehele Rabobank Groep, gevestigd in Nederland. Een belangrijk element die deze toerekening van strafrechtelijke aansprakelijkheid in stand houdt, is het feit dat -ondanks waarschuwingen- de Rabobank Groep ernstig heeft gefaald in het tot stand brengen van adequate controle en het houden van toezicht op verdachte transacties.

Er bestaat jurisdictie in Nederland over de handelswijze van de Rabobank, aangezien het een Nederlandse bank betreft. Verder zijn er andere redenen waarom het Nederlandse Openbaar Ministerie niet de resultaten van het Amerikaanse onderzoek af moet wachten. Het Amerikaanse onderzoek omvat geen Nederlandse verdachten, en ook zullen ze zeer waarschijnlijk niet de gevolgen voor de Mexicaanse burgers van het witwassen van drugsgeld in acht nemen.

De aanklacht benadrukt dat de vermeende misdaden van zeer ernstige aard zijn en dat er een rechtstreeks Nederlands belang is bij een strafrechtelijk onderzoek naar het handelen van de Rabobank. Dit handelen is des te ernstiger aangezien de Rabobank zich er op voor laat staan maatschappelijk te ondernemen. Echter, uit de aanklacht blijkt dat de Rabobank in de praktijk niet voldoet aan de eisen van maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat de Rabobank zich onverschillig heeft opgesteld ten aanzien van de gevolgen van haar handelen, en daarmee een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan het lijden van de Mexicaanse bevolking.

De aangifte is – zonder bijlages – volledig beschikbaar op www.moneylaunderingkills.nl en www.prakkendoliveira.nl.